Tusch/rita

Tusch är också ett vanligt namn på lättflytande vatten- eller alkoholbaserad färg som används i filtpennor, tuschpennor