Stafflier

Bra staffli är en grund för stabilt målande. Med stafflier från Färgpaletten kan du vara säker på bra kvalitet.
Allt från bordsstafflier, stående trästaffli till fältstaffli i aluminium.