äggtempera

Äggoljetempera ger en vacker matt och diffusionsöppen yta som man kan behandla på olika sätt för att höja glansen och få en tåligare yta